Minnesord – Inger Wikström-Haugen

Före detta museichefen för Medicinhistoriska museet, h.c. Inger Wikström Haugen har avlidit i en ålder av 76 år. Hon var född den 8 augusti 1944 och dog den 19 mars 2021 samt sörjs närmast av maken Bertil Haugen. 

År 2016 erhöll Inger Wikström-Haugen Kulturminnesföreningen Otterhällans kulturpris. Med hennes bortgång har Göteborg förlorat en museiveteran och kulturprofil.

Inger växte upp i Majorna och tog studenten på läroverket där. Parallellt med studierna vid Göteborgs universitet med bland annat idé- och lärdoms-historia började hon redan på 1960-talet att praktisera på Göteborgs museer. 

Mesta amanuenstiden ägnade hon åt att katalogisera medicinska instrument och sjukvårdsmateriel som sjuksköterskan MD h.c. Ingeborg Kastman samlat på en vind på Sahlgrenska sjukhuset. Sedan Kastman gått i pension kom Inger att svara för uppbyggnaden av Medicin-historiska museet i Sociala huset som kunde öppnas på nyåret 1977. Det överfördes samma år till museiförvaltningen, som annex till Göteborgs Historiska museum med Inger som föreståndare. 

Några år senare föreslog museiförvaltningen att museet skulle flytta in i Ostindiska huset. Sahlgrenska sjukhuset förordade som grundare istället en flytt till Oterdahlska huset och så blev det – år 1986 återöppnade museet i idealiskt läge i huset på Östra Hamngatan 11, som var det Sahlgrenska sjukhuset 1823-1855. Hela projektet bekostades med gåvomedel.

I nära tio år fick Inger och hennes medarbetare ostört utveckla verksamheten med insamling av föremål och minnen samt utställningar på olika teman utöver basutställningen. I samband med Ostindiska husets ombyggnad återkom dock propån om inflyttning där, som en del av det nybildade Stadsmuseet.

Med argumentet att Medicinhistoriska museet utgjorde ”ett särintresse”  beslutade museiförvaltningen att tills vidare stänga museet från nyåret 1996. Trots oron för museets framtid genomförde Inger med bravur i augusti samma år värdskapet för den 8:e kongressen för europeiska medicinhistoriska museer som samlade cirka 60 deltagare från 14 länder i Göteborg.

Särintresse? Skulle inte sjukvården som genererar så mycket teknik, omsätter så stora pengar och berör så många människor i vår region förtjäna ett eget museum? Inger lyckades med sin okuvliga energi och framåtanda till sist få stöd för att behålla museet på plats, genom att det 1997 blev en del av Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hösten 2021 kan det fira sin 35-åriga lyckosamma tid i Oterdahlska huset. Från våren 2021 är det stängt p.g.a. husrenovering.

Första året som pensionär 2010 blev Inger på grund av sin insats med Medicinhistoriska museets ”professionella uppbyggnad och utveckling” promoverad till filosofie hedersdoktor vid Göteborgs universitet. 

En vacker majdag 2016 fick hon också motta Kulturminnesföreningen Otterhällans kulturpris för sin kamp att bevara museet. Då strålade hon ikapp med solen och ingen kunde ana att hon tre år senare skulle drabbas av obotlig sjukdom.

Kristina Söderpalm, före detta 1:e intendent

Ingegerd Särlvik, före detta museichef, Göteborgs museer

Gudrun Nyberg, ordföranden i Medicinhistoriska föreningen

Minnesord publicerade i Göteborgs-Posten den 29 april 2021.

Se även: Inger Wikström-Haugen: Kulturpriset 2016.