16. Associerad verksamhet

Kulturminnesföreningen Otterhällan är sedan våren 2016 associerad till Göteborgs Hembygdsförbund

Göteborgs Hembygdsförbund är en sammanslutning av föreningar och enskilda med starkt intresse för hembygden i Göteborg.
Se: Göteborgs Hembygdsförbund