14. Associerade verksamheter

Kulturminnesföreningen Otterhällan är sedan våren 2016 associerad till  Göteborgs Hembygdsförbund och INNERSTADEN Göteborg.

Göteborgs Hembygdsförbund är en sammanslutning av föreningar och enskilda med starkt intresse för hembygden i Göteborg.
Se: Göteborgs Hembygdsförbund
Läs om: Hembygdsförbundets Vårprogram 2017
Läs om: Studieförbundet Vuxenskolan och Hembygdsförbundets Vårprogram 2017

INNERSTADEN Göteborg är en annan viktig partner och aktör för att säkerställa att innerstaden får bästa tänkbara attraktionskraft – en förutsättning för en levande och spännande stadskärna med unika värden för Göteborgare och besökare.
Se: INNERSTADEN Göteborg