SlottsNytt – hösten 2016

utkom i mitten augusti 2016 med Nummer 2-2016.

Tidigare nummer av SlottsNytt finns att läsa under rubriken SlottsNytts arkiv.

Nästa nummer av SlottsNytt utkommer i januari 2017.

Hedersordföranden Ingmar Hasselgréen Mannerstierna på balkongen. Foto: Lisa Björklund

Hedersordföranden Ingmar Mannerstierna har ordet:

I mitt förra förord skrev jag hur nära hus och människor står varandra. Människor går bort och försvinner, men husen står kvar och berättar om deras liv och öden. Vårt Jaktslott har vi kärleksfullt bevarat genom åren och hållit vid liv för att kommande generationer skall få uppleva huset och få ny inspiration i sina liv.

I början av detta år gick en kär medlem till oss oväntat bort. Det var Margita Björklunds syster Gunnel Enby, som genom just sin syster knutits till Jaktslottet; först som medlem och sedan även som en uppskattad föreläsare.

Sista gången jag träffade Gunnel var vid en festlighet på Jaktslottet förra året. Hon berättade då, att hon förberedde ett nytt framträdande hos oss. Hon ville tala om Erik Gustaf Geijers ättlingar och särskilt om dem som blivit stora författare, som Olof Lagercrantz och hans kusin Agnes von Krusenstierna. Litteraturen var Gunnels stora intresse i livet och där gjorde hon stora insatser som författare, föreläsare och idégivare.

Kungen

Gunnel fick medalj av H.M.Konung Carl XVI Gustaf vid en ceremoni på Stockholms slott.

Hon föddes i Majorna en junidag 1941. Denna stadsdel blev hon trogen i hela sitt liv fram till hennes sista färd vid den vackra jordfästningen i Carl Johans kyrka den 9 februari 2016. Redan vid sin skolgång på Burgårdens läroverk drabbades Gunnel av polio, som fick till följd att hon resten av livet blev rullstolsburen. Trots sitt svåra handikapp kunde hon avlägga en lysande studentexamen. Strax innan hade hon ingått äktenskap med läkaren Erik Enby och fått sonen Henrik.

Påven

Gunnel vid audiens hos påven Johannes Paulus II i Rom.

Gunnel hade vid sidan av sin familj en omfattande karriär. Hon utsågs till medicine hedersdoktor (2001), fick Göteborgs stads förtjänsttecken, blev mottagen av påven och fick konungens guldmedalj vid en ceremoni på Stockholms slott.