9. Stadgar & Medlemskap

Drottning Kristinas Jaktslott –
ett hus med kultur, för kultur.
Foto: Eskil Malmberg.

Stadgar för Kulturminnesföreningen Otterhällan kan Du läsa genom att klicka på denna länk: Stadgar för Kulturminnesföreningen Otterhällan, (Reviderad 26 februari 2018).

 * Medlemsavgiften i Kulturminnesföreningen Otterhällan är 150 SEK för år 2018.

*Sätt in pengarna på Bankgiro 5851-4910

* Ange alltid namn och adress på inbetalningen.

Annonser