Gudrun Lönnroth – Kulturpriset 2015

Gudrun Lönnroth med Kulturföreningen Otterhällans pris för 2015.

Gudrun Lönnroth med Kulturföreningen Otterhällans pris för 2015. Foto: Lisa Björklund.

Föreningens kulturpris 2015 tilldelades bebyggelseantikvarien och hedersdoktorn vid Chalmers, Gudrun Lönnroth (f.1939).

I motiveringen heter det bland annat:
Gudrun Lönnroth har varit och är en eldsjäl, som stått upp för god byggnadskultur i Göteborgs innerstad under en lång följd av år. Av särskild vikt är hennes omfattande arbete med Göteborgs stads bevarandeprogram och hennes betydande och ansenliga verk: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna” – om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg – Inom Vallgraven och Nordstaden – samt boken om kvarteret Furiren i Haga.
Se även artikel på Wikipedia: Kvarteret Furiren

Gudrun Lönnroth har utfört en betydelsefull inventering av stadsdelarna Vasa och Haga. Det är till stor del hennes förtjänst att stadsdelarna inte gått samma öde till mötes som Annedal och Landala. Genom sitt outtröttliga engagemang, sin envishet och stora kunskap har Gudrun Lönnroth visat att det går att få förståelse för stadens historiska bebyggelse.

Här är den tryckta versionen från SlottsNytt 2-2015: Kulturpriset 2015

Några av de skrifter och böcker, som omnämns i prismotiveringen, finns här:

* {{bokref |redaktör=Lönnroth Gudrun |titel=Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg: ett program för bevarande. D. 1 |år=1999 |utgivare=Stadsbyggnadskontoret |utgivningsort=Göteborg |språk=swe |isbn=91-89088-04-2 |libris=2901636 }}

* {{bokref |redaktör=Lönnroth Gudrun |titel=Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg: ett program för bevarande. D. 2 |år=2000 |utgivare=Stadsbyggnadskontoret |utgivningsort=Göteborg |språk=swe |isbn=91-89088-05-0 |libris=2901637 }}

* {{bokref |redaktör=Lönnroth Gudrun |titel=Hus för hus i Göteborgs stadskärna |år=2003 |utgivare=Stadsbyggnadskontoret |utgivningsort=Göteborg |språk=swe |isbn=91-89088-12-3 |libris=9326427 }}

* {{bokref |efternamn=Lönnroth |förnamn=Gudrun |titel=Furiren: ett kvarter i Haga : [hus, människor, museum] |år=2012 |utgivare=Göteborgs stadsmuseum |utgivningsort=Göteborg |språk=swe |isbn=9789186475055 |libris=13487459 }}

Hem i Haga, foto: WikiCommons.

Hem i Haga, foto: WikiCommons.

Läs gärna artikeln om Gudrun Lönnroth av Adrianna Pavlica i GT den 4 januari 2013 ”Fina hus har inte bara ett yttre värde”.

Läs också om Göteborgs näst senaste byggnadsminne (2013) – Kvarteret Furiren – på Wikipedia.

Visningar av ”Hem i Haga” genomförs av Stadsmuseet: Hem i Haga.

I Göteborg finns det flera unika miljöer, byggnader och hus som anses vara en så viktig del av vår historia att de har ett särskilt skydd mot förändringar. Vilka det är och hur det skyddet ser ut – det kan man läsa om i Göteborgs bevarandeprogram för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Det antogs av kommunfullmäktige i Göteborg 1999. Läs om stadens Bevarandeprogram Göteborgs stadsmuseum.