1 b. Interiör av Jaktslottet

Här visar vi bilder med några av Jaktslottets interiörer (foto: Hasse Kvint) — entréhallen, salen, skänkrummet, köket, trappan till övervåningen, salongen i övervåningen och toalettrum vid entrén. Slutligen visar vi fyra bilder med uppdukade bord (foto: Sonja Kvint).

Rundvisningen sker genom att du klickar eller bläddrar åt höger i bilden – trevlig tur!