10. Kontakt & Förtroendevalda

 


Ryttarporträttet målat i juni 1653 av fransmannen Sébastien Bourdon (1616-71). Orginalet finns på Pradomuseet i Madrid. Där heter målningen ”Cristina de Suecia a caballo”. Den storslagna målningen mäter 383 cm på höjden och 291 cm på bredden, alltså mer än 11 kvadratmeters yta!
Målningen utfördes av Bourdon under sin vistelse i Stockholm 1652-53. Drottning Kristina skänkte porträttet till den spanske kungen Filip IV, som anhållit om ett ryttarporträtt av henne via sin ambassadör Pimentel.

Kulturminnesföreningen Otterhällan

Drottning Kristinas Jaktslott

Otterhällegatan 16

411 19  GÖTEBORG

Telefon: 031-13 34 26

Org.nr.: 857202-6931

Föreningen blev registrerad 1973-01-01.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

KULTURMINNESFÖRENINGEN OTTERHÄLLANS STYRELSE 2017
Klicka på namnet för att skicka ett mail.

Ordförande tillika kassaförvaltare

Margita Björklund eller mobiltel. 070-647 41 34

Ledamot tillika vice ordförande

Pehr Gärdhagen

Ledamot tillika klubbmästare

Barbro Bäckman

Ledamot tillika redaktör för SLOTTSNYTT (pappersversionen)

Lisa Björklund

Ledamot

Tomas Borgström

Ledamot

Anders Lindström

Ledamot

Christian Thorén

Ersättare

Kristina Carlsson

Ersättare

Per Persson

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Revisorer

Tord Aminoff, ordinarie

Eskil Malmberg, ordinarie

Emma Winroth Franzén, suppleant

Svante Winqvist, suppleant

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Valkommitté

Ingmar Mannerstierna, sammankallande

Carl-Otto von Lempruch, ledamot

Gunnar Perman, ledamot

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Funktionär för skötsel av fastigheten:

Henrik Enby

Webbredaktör för hemsidan:

Eskil Malmberg