Holken i trädet

”Tords Orginalholk” är på plats i trädet. Foto: Eskil Malmberg.

Kent Kilvik hänger upp fågelholken i trädet vid Jaktslottet. Foto. Eskil Malmberg.

Kent Kilvik hänger upp fågelholken i trädet vid Jaktslottet. Foto. Eskil Malmberg.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Vid kulturminnesföreningens möte den 29 april 2013 kom Glenny och Kent Kilvik med en fin fågelholk till trädgården. Den är en av ”Tords Orginalholkar” och är tillverkad i Hova av Te-Ge-produkter. Dessa orginalholkar har tidigare levererats till Sollidens slott på Öland och till Drottningholms slott. Så man kan gott säga, att Tord är hovleverantör av dessa fågelholkar. Och nu finns det även en holk vid Drottning Kristinas Jaktslott.

Vi väntar nu ivrigt på att det blir livat i holken!

Läs mer om ”Tords Orginalholk”: http://www.tegeprodukter.se/presentation.htm

Läs om Kunglig Hovleverantör: http://www.hovlev.se

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Te-Ge-Produkter som tillverkar ”Tords Orginalholkar” är Kunglig Hovleverantör.

Glenny och Kent Kilvik med ”Tords Orginalholk”. Foto: Eskil Malmberg.