Verksamhet hösten 2014

GLIMTAR FRÅN HÖSTENS PROGRAM

Carolina Sandgren förnöjde   och tjusade publiken. Foto: Eskil Malmberg

Carolina Sandgren förnöjde och tjusade publiken. Foto: Eskil Malmberg


Hösten program inleddes måndagen den 29 september med ett för jaktslottet högst ovanligt innehåll. Lennart Palm – känd för alla svenskar från lördagens melodikryss i radion kom till oss medförande egen orgel och en sångerska i världsklass, Carolina Sandgren. Hon fyllde jaktslottet med skönsång utan like. När hon stämde upp ”Till havs” framgick det vilken akustik vårt lilla jaktslott har.

Annars var ämne för kvällen den svenska adelns gravkor där Lennart Palm gjort en stor insats ur bevarandesynpunkt. Många adelsfamiljer donerade både pengar och gods till kyrkan och som tack fick de sin sista viloplats i vackra gravar oftast belägna bredvid kyrkan eller under den. Gravarna har fått förfalla och kistorna är oftast svårt åtgångna och det finns församlingar som inte drar sig för att förstöra dem helt. Lennart visade exempel på hur många kistor renoverats och vilka förnämliga konst- och kulturdokument, som de utgör.

Familjen Jarlands, som driver dagens Josephssons. Foto: Eskil Malmberg.

Familjen Jarlands, som driver dagens Josephssons. Foto: Eskil Malmberg.


2014 års kulturpris tilldelades Josephssons Glas och Porslin och den 27 oktober framträdde Inger Jarland-Olofsson, en ur fjärde generationen glashandlare. Hon har nyligen skrivit en bok om firmans historia där hon framförallt berättar om grundaren – hennes egen farfars far Carl Johan Josephsson 1824–1904 och hans imponerande livsgärning. Också hennes far Ragnar Jarland och hans konstnärliga begåvning, som visade sig i de fantastiska skyltningarna, får stort utrymme. Ingers bok är ett värdefullt bidrag till Göteborgs historia, om alla de serviser i glas och porslin och andra inredningsföremål som företaget salufört i så mänga generationer. Jag tror att nästan varje Göteborgsfamilj har en dyrgrip med bakgrund i familjeföretaget Josephsson. I boken får vi också reda på att grundarens farfar var riksdagsman vid den viktiga riksdagen i Örebro 1810 då Jean Bernadotte valdes till svensk kronprins.

Höstens sista kulturafton 24 november 2014 framträdde vår egen medlem Gerd Riccius med ett föredrag om våra julseder. Visserligen strejkade den fina projektorn och Gerd fick tala med hjälp av medförda bilder och böcker. Hon berättade att våra julseder till större delen är importerade från Tyskland i slutet av 1800-talet.

Gerd Riccius.

Gerd Riccius.


Den första adventskalendern är inte äldre än från 1934 och den ritades av Aina Stenberg Masolle för Svenska flickscoutförbundet. En tidig julgran med vaxljus fanns på Trestena herrgård i Västergötland 1816. Den första lucian avbildade konstnären Fritz von Dardel på Kobergs slott 1848. Hon berättade också livfullt om julstjärnan i våra fönster och om Annadagen den 9 december då julölet skulle provsmakas och om badet på julafton. Lutfisk åt Gustav III till påsk och inte till jul. Ja, det var mycket som vi fick lära om den svenska julen och när Gerd avslutade med Topelius vackra dikt ”Vintergatan” var intet öga torrt.