29 a. SlottsNytt 1-2021

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är eva-flyborg3.jpg
Eva Flyborg. Foto: Anna Sigvardsson.

Kära slottsvänner!

Vi har nu lämnat helgerna bakom oss och ser an det nya året med tillförsikt. Tyvärr fortsätter pandemin med oförminskad kraft även här i Sverige med stora restriktioner för oss alla. Detta gör att vi inte kommer att kunna ha några medlemsträffar under våren. Många av våra medlemmar tillhör en högriskgrupp och vårt lilla hus är inte anpassat för stora avstånd mellan människorna.

Styrelsen har som en följd av det rådande läget beslutat att skjuta upp vårt årsmöte till i höst – förmodligen i september månad. Vi gör dock klart vårt bokslut som vanligt och revisorerna är vidtalade. Vi utgår ifrån att årsmötet beslutar om oförändrad medlemsavgift (150 kronor) och tar tacksamt emot inbetalning av denna redan under våren.

Vi har i stort sett inga uthyrningar alls för närvarande. Uppvärmning, el och annat som ingår i underhåll av huset kostar fortfarande pengar. Styrelsen arbetar dock hela tiden med att minimera kostnaderna. Just nu funderar vi på ett mer effektivt sätt att värma upp huset, så att vi på längre sikt kan minimera våra elräkningar. Mer om detta vid vårt årsmöte.

Vår fina förening fyller hela 50 år i år! Närmare bestämt i september. Det skall vi förstås fira på bästa sätt. Vi kommer att återkomma med besked om datum med hänsyn tagen till pandemin och de begränsningar som eventuellt råder då.

Vi får alla hoppas på att vaccinet biter och att livet snart kan börja återgå till det normala. Vi saknar er alla och ber er att ta vara på er, så att vi kan ses snart igen!

Eva Flyborg

Ordförande