SlottsNytt 2-2015

utkom i september 2015 med Nummer 2-2015.

Tidigare nummer av SlottsNytt finns att läsa under rubriken SlottsNytts arkiv.

Nästa nummer av SlottsNytt utkommer i januari 2016.

DSC_0124
Hedersordföranden Ingmar Hasselgréen Mannerstierna har ordet:

Sommaren 2015 är över. Den har varit både regnig och kall men fick en sagolik avslutning i augusti med verklig högsommarvärme och sol. När dessa rader skrivs ner är högtrycket över, värmen är kvar men regnet öser ner. Vad skall man berätta
om tänker jag och minns dagen då Gudrun Lönnroth tilldelades året kulturpris – så välförtjänt.

År 1958 hade jag fyllt 20 år och tagit studenten året innan. Därefter fullgjorde jag min värnplikt vid dåvarande LV 6. På hösten började jag som ende nybörjare läsa konsthistoria vid Göteborgs universitet. Mina studier under professor Nils G Wohlin och hans docent Per-Olof Palme fick mig att särskilt intressera mig för institutionens omgivning – Lorensbergs villastad alldeles bakom konstmuseet. Palme uppmuntrade mig att författa en avhandling om bebyggelsen här uppe och arkitekterna bakom, främst Arvid Bjerke och stadsplaneraren Albert Lilienberg.

Docent Palme var elev till professor Gregor Paulsson i Uppsala, som bland annat givit ut det stora verket ”Svensk stad”. Han var också den främste tillskyndaren till Stockholmsutställningen 1930. Palme tog med oss studenter på arkitekturpromenader runt Göteborg och det första besöket kom att bli i Kronhuset, som då höll på att iordningställas till stadsmuseum av Stig Roth – Historiska museets chef.

Det var inte lätt för en konstvetare att hitta arbete vid denna tid och jag erbjöd mina tjänster till Göteborgs museum. Jag föreslog att få göra en inventering av stadens kulturhistoriska bebyggelse, men pengar därtill saknades, och jag fick i stället fara till Stockholm och inventera Östermalm, som man på 1960-talet ville riva.

Efter arkitekturstudier i Rom 1963 och ytterligare byggnadsinventering i Eskilstuna och arkitekturstudier i London 1964, kunde jag 1 juli samma år påbörja inventeringen i Göteborg sedan staden anslagit 150.000 kronor till arbetet. Som medhjälpare fick jag arkitekten Birgitta Joneborg von Haslingen, som 1965 anställdes vid byggnadsstyrelsen i Stockholm. Våren 1965 satte jag upp en liten lapp på konsthistoriska institutionens anslagstavla att vi sökte en arkitekt som läst konsthistoria. Gudrun Lönnroth svarade och på den vägen är det.

Byggnadsinventeringen ledde fram till att många hundra kulturhus registrerades i
Göteborgs kommun. Vi fick en länsantikvarie och fastighetsbolag tillkom såsom Higab (Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB) och Kigab (Kulturfastigheter i Göteborg AB). Göteborgs universitet startade en linje för utbildning av byggnadsantikvarier. Ordspråket ”trägen vinner” passar väl in här.