SlottsNytt 1-2015

Hedersordf IHM
utkom i januari 2015 med Nummer 1-2015.

Tidigare nummer av SlottsNytt finns att läsa under rubriken SlottsNytts arkiv.

Nästa nummer av SlottsNytt utkommer i september 2015.

Hedersordföranden Ingmar Hasselgréen Mannerstierna har ordet:

Dessa rader skrivs ner Trettondedag jul 2015 och trots att den långa julhelgen är över när ni läser detta, vill jag ändå börja med julen. Nog kan vi enas om, att vi hade ett fint kultur-program den gångna hösten, som avslutades med allas vår Gerd Riccius föredrag om våra julseder. Jag har sällan varit med om en sådan uppmärksamhet från åhörarna, men när Gerd berättade om tomtarna i Änggården blev det absolut dödstyst. Historien gick ut på att tomtar verkligen existerar – det kunde såväl hund, polis som grannarna i Änggården vittna om. Nu måste även jag dra mitt strå till stacken i detta ämne.

Stadsdelen Änggården har sitt ursprung i herrgårdarna Stora och Lilla Änggården, varav den senare 1966 donerades till Göteborgs stad av bröderna Grén Broberg. En stiftelse där jaktslottets ordförande Margita Björklund även är ordförande. Dåvarande Göteborgs historiska museum skulle ha hand om byggnaden och dess inventarier. Som tjänsteman vid museet fick jag till uppgift att katalogisera samlingarna på Lilla Änggården och jag tillbringade lång tid där på 70- och 80-talen. Den store författaren Viktor Rydberg (1828-95), som under sin mest verksamma tid bodde och arbetade i Göteborg, gifte sig 1879 med en släkting till ägarfamiljen på Lilla Änggården – Susen Hasselblad (1849-1932).

”Skrivar-Nisse” av Vilhelm Pedersen (1820-59).

En kall decemberkväll med fullmåne promenerade Rydberg med familjen Hedlund genom Slottsskogen ut till Lilla Änggården. Plötsligt ber han den unge Hans Hedlund stanna och låna sin axel till Rydberg, som på stunden skrev ner dikten Tomten, hans kanske mest kända verk. Var det samma tomte som Gerd berättade om tro och som lever just i Änggårdens närhet?

Berättelsen finns nertecknad i boken om Valand, som kom ut till Universitetets 100-årsjubileum 1991. Jag medverkade med en artikel om Valands byggnadshistoria, den byggnad som nu ägs av det anrika sällskapet Göta Par Bricole. Viktor Rydberg var det stora kulturoraklet i Sverige för 100 år sedan och han knöts tidigt till Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och dess kände huvudredaktör S. A. Hedlund. Som 17-åring var Rydberg marskalk på Hedlunds bröllop med Stina Rudenschöld på Läckö slott. Rydberg dog 1895 och Hans Hedlund ritade det stora gravmonumentet på Östra kyrkogården och som idag ägs av Göteborgs universitet.