20 b. SlottsNytt 2-2012

Ingmar Hasselgréen Mannerstierna på balkongen. Foto: Lisa Björklund

har under sensommaren kommit ut med Nr 2-2012.  Detta liksom tidigare nummer av SlottsNytt finns under rubriken: ”Arkiv för SlottsNytt”. Nästa nummer av SlottNytt beräknas utkomma i januari 2013.

Redaktör Lisa Björklund ger i detta nummer ordet till hedersordföranden Ingmar Hasselgréen Mannerstierna, som i förra numret (1-2012) berättade om sin första museianställning vid Gripsholms Slott år 1961.

I detta nummer berättar Ingmar, att han i juni sommaren 2012 kunde fira att det nu har gått 50 år sedan han 1962 anställdes vid Stockholms stadsmuseum:

”Där hade jag som uppgift att inventera stadsdelen Östermalm, som då stod rivningshotat från Karlavägen ner till Strandvägen. Som väl var blev det inte några större husrivningar den gången, men tyvärr försvann det fina Strindbergshuset där Strindberg bodde några år under den tid, som han var gift med Harriet Bosse.

Av en kusinson till Raoul Wallenberg blev jag inbjuden att i sommar bo i det Wallenbergska huset på Karlaplan. Det byggdes av familjen Wallenberg i början av förra seklet och inrymmer numer bostadsrätter. Därefter fick jag flytta ut till familjens magnifika villa på Ornö i Stockholms skärgård, som för övrigt ligger granne med Kymmendö, där Strindbergs ”Hemsöborna” utspelade sig. Det var mitt femtioårsjubileum av Östermalmsinventeringen, som sedan ledde till att jag fick inventera den kulturhistoriska bebyggelsen i Göteborg 1964-69. Det var på så sätt som Drottning Kristinas Jaktslott kom in i bilden.

Hösten 2011 inledde vi med att fira fyrtioårsminnet av räddningen av Jaktslottet då Marie-Louise de Vylder-Lehmann bildade kulturminnesföreningen Otterhällan och lyckades ordna finansieringen av husets flytt och restaurering.”