Kulturaftnar – våren 2016

MÅNDAG DEN 25 JANUARI, KLOCKAN 18.00

”Ett spännande liv i Sverige och USA”

Peter Lansenfelt 2

Peter Lansenfelt är bosatt på Ekereds herrgård. Foto från Lerums Tidning.

Peter Lansenfelt, arkitekt, skulptör, designer, byggmästare, antikhandlare, kompositör och gammal Jaktslottsvän berättade om sitt intressanta liv och möten med presidenter, filmstjärnor och kungligheter.

I Beverly Hills bor idag skådespelerskan Sharon Stone i det praktfulla huset Lancefield Court, som ritades och byggdes av Peter Lansenfelt. Numera är han bosatt på Ekereds herrgård, där han har skapat en 1700-tals miljö genomsyrad av känslan för stil och skönhet.

Vi serverade ett glas vin eller öl till en god smörgås. Entréavgift 100 SEK per person.

MÅNDAG DEN 29 FEBRUARI, KLOCKAN 18.00

Gudrun Lönnroth och Kulturföreningen Otterhällans pris för 2015

Gudrun Lönnroth med Kulturpriset för 2015. Foto: Lisa Björklund.

”Hur Haga räddades”  –  Årsmöte

Efter årsmötesförhandlingarna får vi möta Jaktslottets kulturpristagare 2015, antikvarien och hedersdoktorn Gudrun Lönnroth, en eldsjäl som alltid stått upp för god byggnadskultur.

Av särskild vikt är hennes arbete med Göteborgs stads bevarandeprogram och hennes oförtröttliga kamp med att rädda Haga undan grävskoporna. I boken ”Furiren, ett kvarter i Haga”, beskriver Gudrun Lönnroth en 300 år lång och spännande historia. Se även artikel på Wikipedia om: Kvarteret Furiren.

Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås. Entréavgift 100 SEK per person.

OBS! MÅNDAG DEN 21 MARS, KLOCKAN 18.00 OBS!

”Det gamla Göteborg”

Från att i sitt yrkesverksamma liv ha varit läkare och forskare har Jan Westin som pensionär mer och mer gått över till att ägna sig åt Göteborgs historia. Han är en lysande föreläsare och skribent och kom för några år sedan ut med skriften om Pauli Backe i Redbergslid. Föredraget om gamla Göteborg illustreras med bilder.

Pauli Backe Foto - Martin von Brömssen

Pauli Backe. Foto: Martin von Brömssen.

Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås. Entréavgift 100 SEK per person.

MÅNDAG DEN 25 APRIL, KLOCKAN 18.00

Extrainsatt program:  ”Äventyr i museernas värld”

Föreningens hedersordföranden fil. dr. Ingmar Hasselgréen Mannerstierna berättade om sina upplevelser i olika sammanhang bl.a. som landsantikvarie i Södermanlands län och ledande tjänsteman vid Göteborgs Historiska Museum – nuvarande Göteborgs Stadsmuseum. Dessutom fick vi höra Ingmar berätta något om hertigdömet Södermanland – i forna tider och i nutid.
IHM

”Kvinnor i konsten” – Programmet utgick p.g.a. tillfällig sjukdom. Vi hoppas, att Philippa Nanfeldt kan komma och gästa oss på en Kulturafton någon gång längre fram!

[Intendenten för den pedagogiska verksamheten vid Göteborgs konstmuseum Philippa Nanfeldt berättar om kvinnliga konstnärer och hur kvinnor framställts i konsten under historiens gång. På Göteborgs konstmuseum finns flera verk av framstående kvinnliga konstnärer som Hanna Pauli, Vera Nilsson, Helene Schjerfbeck, Sigrid Hjertén och Siri Derkert.]

Konstmuseet, Gbg Wikimedia Commons

Konstmuseet i Göteborg. Foto från Wikimedia Commons.

Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås. Entréavgift 100 SEK per person.

ANMÄLAN:

Ring i god tid för att anmäla deltagande. Vi stänger telefonerna torsdag kväll före programdagen, som alltid infaller på en måndag.

Ring vår klubbmästare Inger Rignelltelefon 073-267 04 34 eller mejla till: inger.rignell@gmail.com