Kulturpriset 2017

Lena Pilborg

Lena Pilborg – kulturpristagare 2017. Foto: Eskil Malmberg.

Lena Pilborg, förläggare och grundare av bokförlaget Tre Böcker utsågs till 2017 års pristagare.

Lena Pilborg, med lång erfarenhet från bokhandelsbranschen, tyckte att det saknades ett förlag för Göteborgsförfattare. Förlagsverksamhet är ett osäkert och riskfyllt område men Lena Pilborg vågade och startade förlaget Tre Böcker 1984. Den först utgivna boken, De flytande palatsen av Algot Mattsson blev en succé som följdes av andra som Sten-Åke Cederhöks Döden dansar på Polketten och Bengt A. Öhnanders serie Göteborg berättar.

Redan från starten fokuserade förlaget på böcker med Göteborgsanknytning. Göteborgianan är populär och har många trogna läsare; med sitt stora nätverk och sin känsla för lokalpatriotism har Lena Pilborg lyckats väl med bokutgivningen. Utan hennes hängivna arbete hade vi nog gått miste om Ove Allanssons böcker om sjölivet förr i världen, Sören Skarbäcks faktaböcker om Göteborgs historia, Kent Anderssons visor, dikter och ballader och Mats Wångersjös aktuella böcker om Göran Johansson och Bengt Tengroth.

Lena Pilborg har genom sin gärning bidragit till att ge stadens författare en plattform och att sprida Göteborgs historia till en stor läsekrets. För detta har Lena Pilborg tilldelats Kulturminnesföreningen Otterhällans Kulturpris 2017.

Se även artikel i Göteborgs-Posten: Lena Pilborg, GP 2017-05-19