15. Några av Göteborgs äldsta hus

Journalisten Ulrika Karlsson skrev den 31 januari och 14 februari 2022 två artiklar i Göteborgs-Posten ”Historierna om och kring Göteborgs äldsta hus”.

Av dessa 12 hus tog hon självklart med ”Drottning Kristinas Jaktslott” – som nummer 6 i raden.

Om Jaktslottet skriver hon bl.a.: ”Drottning Kristinas Jaktslott är ett korsvirkeshus, som ska ha anor från 1700-talet. Från början låg det på Södra Liden, men sedan flyttades det till sin nuvarande plats.”

Vidare framgår det av artikeln följande; genom åren har det brunnit och byggts upp igen. Huset har haft olika användningsområden; bostad, festlokal, krog, nödbostad och föreningslokal. De litet äldre göteborgarna minns säkert, att de gått dit för att äta goda våfflor och dricka kaffe.

Artikeln slutar med: Namnet ”Drottning Kristinas Jaktslott” tror man kommer från tiden när det var krog i huset och många besökare var knektar som tjänstgjorde vid bastionen ”Christina Regina”.

Här presenteras länkar till några artiklar på Wikipedia om dessa hus. Texten i GP är till stora delar baserad på denna välbelagda information.

Om byggnaden är ett ”Byggnadsminne” eller ”Statligt byggnadsminne”, så står det (BM) eller (SBM) efter namnet.

 1. Länsresidenset, 1650 (SBM): https://sv.wikipedia.org/wiki/Residenset_i_Göteborg
 2. Kronhuset, 1654 (BM): https://sv.wikipedia.org/wiki/Kronhuset
 3. Mariagården, 1767 (Gamla Fattighuset) (BM): https://sv.wikipedia.org/wiki/Mariagården,_Göteborg
 4. Gathenhielmska huset, 1747 (BM): https://sv.wikipedia.org/wiki/Gathenhielmska_huset
 5. Rådhuset, 1672, 1817, 1936 (BM): https://sv.wikipedia.org/wiki/Göteborgs_rådhus
 6. Drottning Kristinas Jaktslott, 1731, 1806, 1972: https://sv.wikipedia.org/wiki/Drottning_Kristinas_jaktslott
 7. Sahlgrenska huset, 1753 (BM): https://sv.wikipedia.org/wiki/Sahlgrenska_huset
 8. Åkermanska huset, 1805 (BM): https://sv.wikipedia.org/wiki/Åkermanska_huset
 9. Gullbergsbrohemmet, 1742 (BM): https://sv.wikipedia.org/wiki/Gullbergsbrohemmet
 10. Ostindiska huset, 1762 (Göteborgs stadsmuseum) (BM): https://sv.wikipedia.org/wiki/Ostindiska_huset
 11. Dicksonska palatset, 1862 (BM): https://sv.wikipedia.org/wiki/Dicksonska_palatset
 12. Oterdahlska huset, 1763, 1793: https://sv.wikipedia.org/wiki/Oterdahlska_huset

P.S. Har du en prenumeration på Göteborgs-Posten, så kan du enkelt läsa Ulrika Karlssons artiklar via denna länk: https://www.gp.se/nyheter/göteborg/historierna-om-tolv-av-göteborgs-äldsta-hus-1.64217447 D.S.

Det finns ytterligare några äldre hus i Göteborgs relativt centrala delar, som vi gärna läser mer om. Här är några exempel – även norr om Göta älv:

Kommer gärna med dina egna förslag till webbredaktören!

I t.ex. Göteborgs första förstad Haga finns det ett flertal äldre bostadshus, som också är byggnadsminnen.

/emg 2022-03-25, 2022-03-27 och 2022-03-30