Kulturaftnar – hösten 2017

MÅNDAG DEN 25 SEPTEMBER, KLOCKAN 18.00

Pantomimens historia

Bosse ”MIMARE”, Lindström kommer till oss och berättar om pantomim.
Bosse utbildade sig först på Skara Skolscen och därefter en erårig utbildning på Statens Scenskola. Han startade Pantomimteatern i Stockholm för 40 år sedan.

Bosse har erhållit en rad olika stipendier, bland annat av Statens Kulturråd och Svenska Akademin. Han har rest jorden runt och undervisat och fått impulser till nya föreställningar. Bosse kommer att avrunda sitt framförande med en kort Mim- scen.

Vi serverar vin, öl eller vatten till en god landgång samt choklad och frukt. Lotteri.

ANMÄLAN:
Ring i god tid för att anmäla deltagande. Vi stänger telefonerna torsdagskväll före programdagen, som alltid infaller på en måndag.
Ring till Barbro Bäckman 070-844 91 12 eller mejla Barbro.
Avgiften är 150 SEK. Tag gärna med jämna pengar.

———————————————————————————————————–

MÅNDAG DEN 30 OKTOBER, KLOCKAN 18.00

Räddningen av Medicinhistoriska museet

Inger Wikström Haugen, 2016 års kulturpristagare, kommer att berätta för oss om hur Medicinhistoriska museet räddades från nedläggning. Först låg museet i Sociala huset men när samlingarna växte behövdes större lokaler och museet fyttades 1986 till Oterdahlska huset. Inger skapade ett modernt museum med utställningar, arkiv, magasin och bibliotek.

Under mitten av 90-talet hotades museet av nedläggning och periodvis hölls det stängt. Med mod och energi lyckades Inger rädda Medicinhistoriska museet från nedläggning.

Vi serverar vin, öl eller vatten till en god landgång samt choklad och frukt. Lotteri.

ANMÄLAN:
Ring i god tid för att anmäla deltagande. Vi stänger telefonerna torsdagskväll före programdagen, som alltid infaller på en måndag.
Ring till Barbro Bäckman 070-844 91 12 eller mejla Barbro.
Avgiften är 150 SEK. Tag gärna med jämna pengar.

———————————————————————————————————–

MÅNDAG DEN 27 NOVEMBER, KLOCKAN 18.00

Krigslotsning under andra världskriget

Lars Zimmerman, gammal sjöman och göteborgare, kommer att i ord och
bild berätta om Andra världskriget och krigslotsningen. Det var den tid då
kriget rasade runtom i världen. Sverige förklarade sig neutralt, men helt utan
krigshandlingar klarade sig inte heller vårt land. Handelsfottan förlorade
206 fartyg. Man uppskattar, att 2.000 svenska sjömän fick betala med sina liv. Krigsseglarnas minnesmärke står framför Barken Viking.

Vi serverar vin, öl eller vatten till en god landgång samt choklad och frukt. Lotteri.

ANMÄLAN:
Ring i god tid för att anmäla deltagande. Vi stänger telefonerna torsdagskväll före programdagen, som alltid infaller på en måndag.
Ring till Barbro Bäckman 070-844 91 12 eller mejla Barbro.
Avgiften är 150 SEK. Tag gärna med jämna pengar.

———————————————————————————————————–

Reservera redan nu följande tre Kulturaftnar under våren 2018:

  • Måndag 29 januari 2018 kl. 18.00.
  • Måndag 26 februari 2018 kl. 18.00.
  • Måndag 26 mars 2018 kl. 18.00.
  • Måndag 23 april 2018 kl. 18.00.