SlottsNytt – våren 2017

 Margita Björklund, Foto: Lisa Björklund

Ordförande Margita Björklund debuterar i detta nummer som krönikör, då Ingmar Mannerstierna varit indisponerad att skriva.
Foto: Lisa Björklund.

Röhsska museet har stängt i 15 månader, konstmuseet har inte tillräckligt med pengar för att betala hyra och personalens löner, gallerier stänger, konstnärerna flyttar till Stockholm och de stora internationella utställningarna kommer inte till Göteborg. Hur har det blivit så här? Varför finner kulturlivet sig i att betraktas som något oviktigt, något som bara lyfts fram i högtidstalen? Winston Churchill, som redan på 1940-talet var både försvars- och premiärminister, svarade med följande minnesvärda ord när hans regering ville ha höjda försvarsanslag.

– Javisst, men först måste vi öka budgeten för kulturlivet – för vad har vi annars att försvara?

Ett svar gav förre kulturattachén i London, Carl Otto Werkelid, i sitt avslutningstal i samband med Stenastiftelsens stipendieutdelning i Stenhammarsalen. ”Kulturen ger oss styrka, själskraft, oanade insikter, identitet, förståelse, växt, glädje, tröst, mod” – och visst har han rätt. Han poängterade också, att utan generösa givare och donatorer, och utan ideella krafter hade kulturlivet mer eller mindre gått i kvav.

Och det stämmer verkligen in också på vår förening. Utan Marie-Louise de Vylder-Lehmanns kamp för att rädda Jaktslottet och Anders Diös generösa donation av huset, utan allt ideellt arbete som styrelsemedlemmar och enskilda medlemmar lagt ner under årens lopp hade Jaktslottet varit jämnat med marken och en del av Göteborgs historia varit borta för alltid.

Tanken går till de gamla donatorerna Röhss, Ekman, Renström, Dickson, Lindberg, Mark och Wijk – listan kan göras mycket längre – utan vars generositet vår stad skulle saknat många av de kulturinstitutioner, konstverk och statyer som vi idag tar för givna. Förhoppningsvis kommer Göteborg också i framtiden att kunna kallas ”Donatorernas stad”; att givmildheten och viljan finns att göra något gott för sin stad.

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

Här är hela nyhetsbladet: SlottsNytt 1-2017

Observera att vårt vårdträd, eken i trädgården, har blivit hamlat d.v.s. blivit beskuren. Ett tak kan däremot vara valmat.