Redaktionen

Föreningens redaktion består av Eva Flyborg, ordförande och Eskil Malmberg, webbredaktör.

Eva Flyborg3

Eva Flyborg är föreningens ordförande och ansvarar för medlemsbladet SlottsNytt.
Foto: Anna Sigvardsson.

Vi informerar om vår verksamhet i kulturminnesföreningen – vad vi har gjort, vad vi gör och vad vi planerar att göra. Vi berättar också om Jaktslottets och områdets brokiga och spännande historia samt om vilka möjligheter det finns att hyra Drottning Kristinas Jaktslott för privata arrangemang.

SlottsNytt är föreningens nyhetsblad, som ges ut två gånger om året sedan 2008. Bladet har hittills kommit ut med 23 nummer. SlottsNytt skickas hem med post till samtliga medlemmar. Tidigare nummer av SlottsNytt finns att läsa under rubriken SlottsNytts arkiv.

Under flera år diskuterade styrelsen behovet av en hemsida för vår förening. Den blev verklighet i oktober 2012. Kulturminnesföreningens hemsida är en viktig del i kulturminnesföreningens breda information till medlemmarna och till dem, som är intresserade av att hyra Jaktslottet.

jaktslottet

Drottning Kristinas Jaktslottet är en kulturskatt, som är ovärderlig för Göteborgs historia.
Foto: Eskil Malmberg

För att Hemsidan och SlottsNytt för DROTTNING KRISTINAS JAKTSLOTT och Kulturminnesföreningen Otterhällan ska utvecklas vidare behövs medverkan från föreningens engagerade medlemmar. Alla uppmanas därför att komma in med tips, idéer och foton.

För medlemsbladet SlottsNytt – Klicka på namnet för att skicka ett mejl till: Eva Flyborg 

För Hemsidan – Klicka på namnet för att skicka ett mejl till: Eskil Malmberg

Under år 2013 hade Hemsidan 9.382 visningar. Cirka 2.000 av visningarna avsåg information för uthyrning av Jaktslottet. Det får betecknas, som ett mycket gott resultat för den nystartade Hemsidan. Till detta bidrog också, att adressen till Hemsidan kom med på Eniro  Se: www.drottningkristinasjaktslott.se

Under år 2014 bibehöll Hemsidan sin starka ställning med 9.438 visningar. Av dessa avsåg omkring 2.500 information för att hyra Jaktslottet. Under året tillkom information om Hemsidanhitta.se  Se: www.drottningkristinasjaktslott.se

Under 2015 hade Hemsidan 10.347 visningar. Strax över 30 procent av dessa avsåg information om att hyra Jaktslottet.

För 2016 var utfallet 9.414 visningar, medan antalet besökare hamnade på 4.826.

Antalet visningar ökade 2017 till 10.484 och besökarna var 5.178.

Under 2018 var antalet visningar 11.280 och 5.680 besökare.

På några år har Hemsidan haft över 63.000 visningar, vilket har överträffat alla våra förväntningar!

Information om Drottning Kristinas Jaktslott finns även lätt tillgänglig i en artikel på Wikipedia. Se: Drottning Kristinas Jaktslott.
Artikeln visats omkring 2.900 gånger per år.

fb

Kulturminnesföreningen Otterhällan finns sedan 2019 även på Facebook.

Klicka här för en snabb förflyttning! Drottning Kristinas Jaktslott – Kulturminnesföreningen Otterhällan.

/emg