11. Redaktionen

Föreningens redaktion består av Lisa Björklund – redaktör för SlottsNytt – och
Eskil Malmberg, som är redaktör och webmaster för föreningens hemsida.

Vi informerar om vår verksamhet i kulturminnesföreningen – vad vi har gjort, vad vi gör och vad vi planerar att göra. Vi berättar också om Jaktslottets och områdets brokiga och spännande historia samt om vilka möjligheter det finns att hyra Drottning Kristinas Jaktslott för privata arrangemang.

SlottsNytt är föreningens nyhetsblad, som ges ut två gånger om året sedan 2008. Bladet har hittills kommit ut med 18 nummer. SlottsNytt skickas hem med post till samtliga medlemmar.

Tidigare nummer av SlottsNytt finns att läsa under rubriken SlottsNytts arkiv.

Under flera år diskuterade styrelsen behovet av en hemsida för vår förening. Den blev verklighet i oktober 2012. Kulturminnesföreningens hemsida är en viktig del i kulturminnesföreningens breda information till medlemmarna och till dem, som är intresserade av att hyra Jaktslottet.

Redaktionen samlad inför lanseringen av Jaktslottets hemsida i oktober 2013.

Redaktionen samlad inför lanseringen av Jaktslottets hemsida i oktober 2012. Foto: Margita Björklund.

För att Hemsidan och SlottsNytt för DROTTNING KRISTINAS JAKTSLOTT och Kulturminnesföreningen Otterhällan ska utvecklas vidare behövs medverkan från föreningens engagerade medlemmar. Alla uppmanas därför att komma in med tips, idéer och foton.

Klicka på namnet för att skicka ett mail:

Lisa: Lisa Björklund

Eskil: Eskil Malmberg

Under år 2013 hade Hemsidan 9.382 visningar. Cirka 2.000 av visningarna avsåg information för uthyrning av Jaktslottet. Det får betecknas, som ett mycket gott resultat för den nystartade Hemsidan. Till detta bidrog också, att adressen till Hemsidan kom med på Eniro.  Se: www.drottningkristinasjaktslott.se på Eniro.

Under år 2014 bibehöll Hemsidan sin starka ställning med 9.438 visningar. Av dessa avsåg omkring 2.500 information för att hyra Jaktslottet. Under året tillkom information om Hemsidanhitta.se  Se: www.drottningkristinasjaktslott.se på hitta.se.

Under 2015 hade Hemsidan 10.347 visningar. Strax över 30 procent av dessa avsåg information om att hyra Jaktslottet.

För 2016 var utfallet 9.414 visningar, medan antalet besökare hamnade på 4.826. På några år har Hemsidan haft över 41.000 visningar, vilket har överträffat våra förväntningar!

Information om Drottning Kristinas Jaktslott finns även lätt tillgänglig i en artikel på Wikipedia. Se: Drottning Kristinas Jaktslott.
Antalet visningar av denna artikel är omkring 2.500 per år.

Under 2017 finns det förhoppningar om, att föreningen kommer att sammanställa en kortfattad information om Jaktslottets inrikting, verksamhet och utveckling. En sådan information är efterlängtad och efterfrågad av många medlemmar, besökare och gäster samt av samarbetspartners.

/emg

Annonser