Program hösten 2012

Så här såg Kulturminnesföreningen Otterhällans program ut hösten 2012:

————————————————————————————————————————————-

Prinsesstårta för en Drottning.

Prinsesstårta för en Drottning.

ÖPPET HUS

Söndagen den 9 september 2012 klockan 13-15.

Vi inledde hösten med att på fyrtioårsdagen av Jaktslottets invigning den 9 september 1972 ha Öppet Hus med bubbel, kaffe och goda tårtor för alla våra medlemmar. För kulturen svarade Gunilla Flinck, som lät oss njuta av en radiokonsert.

————————————————————————————————————————————-

Hjalmar Söderberg - alltid lika aktuell.

Hjalmar Söderberg – alltid lika aktuell.

HJALMAR SÖDERBERG OCH GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTS-TIDNING                          

Måndagen den 1 oktober 2012 kl. 18.00.

Första måndagen i oktober – dagen efter bokmässan – kom ordföranden i Hjalmar Söderbergsällskapet, professor emeritus Nils O. Sjöstrand. Han berättade om författaren Hjalmar Söderberg och hans tid som medarbetare i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning på ett livfullt och engagerat sätt. Tidningens huvudredaktör var vid den tiden Torgny Segerstedt och professor Sjöstrand belyste också relationen dem emellan.

Efter föredraget utbröt en livlig diskussion och professorn fick svara på många frågor, bland annat vilka noveller som han särskilt skulle vilja framhålla. Självklart nämndes de välkända ”Kyssen” och ”Pälsen” men också ”Kyrkogårdsarabesk” och ”Misstagssonaten”.

Läs mer: Hjalmar Söderberg och Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.

————————————————————————————————————————————-

Skansen Kronan under vilken stadsdelen Haga byggdes. Detalj från Suecia Antiqua et Hodierna.

Skansen Kronan under vilken stadsdelen Haga byggdes. Detalj från Suecia Antiqua et Hodierna.

HISTORIEN OM HAGA, GÖTEBORGS ÄLDSTA FÖRSTAD         

Måndagen den 29 oktober 2012 klockan 18.00.

Måndagen den 29 oktober var Jaktslottet fyllt till sista plats. Vår medlem Gerd Riccius, föreläsare, författare och tidigare lektor i franska språket, berättade med stor inlevelse om stadsdelen Haga och dess räddning på 1980-talet.

Det var vår drottning Kristina, som på 1640-talet utfärdade den första stadsplanen till vår äldsta förstad Haga. På den tiden var Haga en idyll med små timmerhus omgivna av kålgårdar och trädgårdstäppor. Stadsdelen utvecklades under 1700-talet och vid den stora befolkningsökningen på 1800-talet byggdes den ut kraftigt. Den var mycket tätbefolkad och under 1900-talet blev den förslummad.

De styrande i staden hade mer eller mindre bestämt att Haga skulle utplånas, men en proteststorm mot rivningarna uppstod på 1980-talet och genom en kompromiss behölls hälften av den gamla bebyggelsen som kompletterades med nya hus i gammal stil. Det hela blev mycket lyckat och Haga fungerar idag som Göteborgs ”Gamla Stan” med Haga Nygata som den centrala butiks- och cafégatan.

Läs mer:  Historien om Haga – Göteborgs äldsta förstad

————————————————————————————————————————————-

Kungliga skattkammaren -Eriks XIV:s regalier.

Kungliga skattkammaren – Erik XIV:s regalier.

KUNGLIGA SMYCKEN OCH JUVELER   

Måndagen den 26 november 2012 klockan 18.00.

Måndagen den 26 november avslutade vi året 2012 med att Ingmar Hassel-gréen Mannerstierna på mångas begäran berättade om olika svenska prins- och kungakronor. Vi fick också se bilder på andra kungliga juveler, kronor och tiaror, vilka pryder kungahusets damer vid särskilt högtidliga tillfällen. Vi fick se bilder på Erik XIV:s krona från 1561, vilken Karl XIV Johan lät försköna med ett antal diamantknappar. Dessa användes sedan till olika diadem för prinsessorna – de så kallade knappdiadémen – som vi kunde beundra på årets Nobelfest.

Den förnämsta tiaran kallas för den brasilianska då den är ett arv från drottning Josefinas syster – en gång Brasiliens kejsarinna. Kamédiademet är ett arv från kejsar Napoleons första maka Josephine – farmor till svenska Josefina av Leuchtenberg. Denna drottning av Sverige och Norge har givit namn åt det vackra Leuchtenbergska diademet med blå safirer och diamanter, som vi såg drottning Silvia bära på årets Nobelfest.

Läs mer: Kungliga smycken och sköna juveler.

————————————————————————————————————————————-