SlottsNytt 2-2021

Ordföranden har ordet

Jaktslottet håller på att återfå sin glans från 1971.
Foto: Pål-Nils Nilsson/WikiCommons

Kära Slottsvänner, vilken sommar vi fick ändå!

Sol och värme var välkommen balsam för både själ och kropp efter ett covidtungt år. Vaccineringen har också gjort att allt fler kan röra sig ute, dock fortfarande med avstånd och desinfektionsmedel. Styrelsen planerade för en efterlängtad start för våra träffar igen och ett fullmatat höstprogram. Men de senaste veckorna har smittspridningen återigen ökat med den mer smitt-samma delta-varianten. 

Detta gör att vi med största besvikelse skjuter upp återstarten ytterligare. Såväl årsmöte som Jubileumsfirande får vänta lite till. Vi gör detta av stor omsorg om våra medlemmars hälsa, men hoppas att vi kan få träffas senare under hösten/vintern. Vi håller tummarna och håller er informerade om när nyöppning kan ske!

Under tiden har vi skött om vårt hus ordentligt, både invändigt och utvändigt i slottsträd-gården. Under vecka 36 (6/9-12/9) skall vi utföra en storstädning. Vi har nått en större vänkrets genom annonsering via Facebook och har fått en del nya medlemmar på så sätt. Vi ingår nu också i den restaurerade Pilgrimsleden, som ett kulturhistoriskt intressant besöksmål, vilket ger oss en mycket fin uppmärksamhet bland kulturintresserade.

I samband med Göteborgs 400 års-firande hade vi öppet hus på Slottet 4 juni, med fika och guidade turer, allt i coronans tecken.

Året har inneburit väldigt få uthyrningar och ringa inkomster. Dock kvarstår de flesta utgifterna, så om någon glömt att betala in medlemsavgiften för 2021, så är det fint med alla tillskott till kassan. (Om så är fallet får du separat bifogat en påminnelse) 

Glädjande i sammanhanget är att vi just nu hyr ut vårt hus på dagarna i undervisningssyfte till det estetiska programmet på Schillerska Gymnasiet. En fin möjlighet för både oss och dem. 

Räkenskaperna är förstås i mycket god ordning och allt är avstämt inför vårt årsmöte för verksamhetsåret 2020, när det nu kan hållas. Vår fina förening fyller dessutom 50 år i år och det skall vi naturligtvis fira!

Vi har satt samman ett fantastiskt Jubileumsprogram för detta, men det får naturligtvis också vänta. Vi återkommer med ny uppdaterad information så fort vi är mer säkra på smittläget. Att ta ansvar och hålla ut är det svåraste av allt, men det är precis det vi måste göra. Det förtar dock inte känslan av saknad efter er alla och våra trivsamma träffar. Hoppet om en träff senare under hösten kvarstår. 

Sköt om er allihop tills vi ses igen!

Göteborg 3 september 2021

Eva Flyborg

ordförande  

P.S. Meddela alltid ändrad adress samt om du har mejladress, till vår kassör:

Vice ordförande Pehr Gärdhagen, Mobil: 070-483 06 00, Mejl: pehrgg60@gmail.com                       

D.S.

/emg 2021-09-08