Inger Wikström Haugen fick Kulturpriset 2016

Kulturpriset 2016## 2

Pristagaren Inger Wikström Haugen fick Kulturminnesföreningen Otterhällans pris för år 2016.
Foto: Lisa Björklund.

Årets Kulturpris från Kulturminnesföreningen Otterhällan delades ut den 10 maj till Inger Wikström Haugen (f. 1944). Pristagaren har under fyra decennier byggt upp det som idag är Medicinhistoriska museet i Oterdahlska Huset vid Östra Hamngatan, där Sahlgrenska sjukhuset en gång låg. Efter 20 år i museiförvaltningens regi inom Göteborgs kommun medverkade hon till att museet 1997 återfördes till Sahlgrenska Universitetssjukhusets organisation.

År 1968 började Inger Wikström Haugen dokumentera, katalogisera och systematisera de föremålssamlingar, som då förvarades på Sahlgrenska sjukhuset. Hon specialiserade sig på medicinhistoria inom ekonomisk historia och idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet.

Inger Wikström Haugen planerade och ledde arbetet med att flytta samlingarna och skapa ett offentligt medicinhistoriskt museum med utställningar, arkiv, bibliotek och magasin, först i Sociala Huset och därefter i de nuvarande lokalerna vid Östra Hamngatan. Hennes nordiska och internationella engagemang har varit betydande och hon har publicerat ett flertal medicinhistoriska arbeten.

Vid en promoveringshögtid den 22 oktober 2010 blev Inger Wikström Haugen heders-doktor (doctor honoris causa) vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet och fick därvid sin doktorshatt. Det var ett synbart bevis på den stora uppskattning av framstående vetenskapliga och andra insatser, som hon gjort inom akademins kompetensområde.

Prismotivering för Kulturminnesföreningen Otterhällans Kulturpris avseende år 2016 är som följer:

Inger Wikström Haugen är eldsjälen bakom Medicinhistoriska museet i Göteborg. Först låg museet i Sociala huset men när samlingarna växte behövdes större lokaler och museet flyttades 1986 till Oterdahlska huset, en gåva till Sahlgrenska sjukhuset av grosshandlare Aron Oterdahl 1808.

Inger Wikström Haugen ledde arbetet med att flytta samlingarna och skapade ett modernt museum med utställningar, arkiv, magasin och bibliotek. Av stor vikt var hennes arbete och förmåga att dokumentera, katalogisera och systematisera den väldiga mängden föremål.

I samband med den stora omorganisationen av Göteborgs museer under mitten av 90-talet hotades Medicinhistoriska museet av nedläggning och periodvis hölls det stängt. Med mod och envishet, kreativitet och energi lyckades Inger Wikström Haugen rädda Medicinhistoriska museet från nedläggning och säkra dess framtid då det överfördes från Göteborgs kommun till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen.

Ett värdefullt kulturarv har bevarats åt göteborgarna.”

Läs mer:

* Medicinhistoriska museet, Göteborg. Wikipedia.

* Oterdahlska huset. Wikipedia.

* Inger Wikström Haugen. LIBRIS.

* Kulturpriset 2016 – Göteborgs-Posten 2016-06-02.

 

Kulturpriset 2016#

Kulturpriset 2016 utdelades den 10 maj 2016 i närvaro av (från vänster) Christian Thorén (styrelseledamot), Inger Wikström Haugen (pristagare), Margita Björklund (styrelseordförande) och Inger Rignell (styrelseledamot tillika klubbmästare). Foto: Lisa Björklund.