SlottsNytt 1-2013

Hedersordföranden har ordet.

Ingmar Hasselgréen Mannerstierna på balkongen. Foto: Lisa Björklund

Nummer 1-2013 av SlottNytt utkom i januari 2013. Redaktör Lisa Björklund ger även i detta nummer ordet till hedersordföranden Ingmar Hasselgréen Mannerstierna:

”Det gångna året 2012 har varit präglat av många jubileer. Främst Strindbergsåret – det var etthundra år sedan August Strindbergs bortgång – Raoul Wallenberg skulle ha blivit etthundra år och vi firade fyrtioårsminnet av Jaktslottets invigning den 9 september.

Ett annat hundraårsjubileum, som vi uppmärksammade, var förre ordföranden Otto Salomons etthundraårsdag den 14 oktober 2012. Otto föddes i Göteborg och gick i skola här. Han tillhörde en känd judisk familj, men den antisemitiska stämningen blev så stark redan i slutet av 1920-talet, att familjen tvingades flytta till Djursholm. Där kom han att ta studenten med Gunnar Lagergren som studentkamrat. Lagergren blev sedan svåger till Raoul Wallenberg. Otto Salomon blev officer och var sedan verksam som försvarsdirektör med placering i såväl Mariestad som Göteborg. Han och hans hustru Birgit, som också verkat som chef inom civilförsvaret, kom att knytas till Jaktslottet för fyrtio år sedan.

Selma och Sophie år 1894.

Sophie och Selma år 1894.

Birgit blev snart föreningens kassaförvaltare. Otto efterträdde Marie-Louise Lehmann som ordförande från 1979 och fram till 1988. Hans stora intresse var litteraturen och framför allt ägnade han mycket tid åt sin farfars syster – författarinnan Sophie Elkan, född Salomon (1853-1921) – Selma Lagerlöfs vän och skildrad i ”Liv och diktning”.

Den gångna sommaren gjorde Heidi Broström och jag en utflykt till Gamla judiska begravningsplatsen vid Stampen i Göteborg. Vi hade först gjort ett besök i Synagogan vid Stora Nygatan. Begravningsplatsen verkade vara i det närmaste övergiven med övervuxna gravstenar, men till sist hittade vi Sophie Elkans grav där hon vilar med sin make och deras lilla son.”

Samtliga nummer av SlottsNytt finns under rubriken: ”SlottsNytts arkiv”.