Kulturaftnar – Hösten 2015

Édith Piaf, Rotterdam 13 december 1962,  Nationaal Archief. Wikimedia Commons.

Édith Piaf i Rotterdam den 13 december 1962, Nationaal Archief. Wikimedia Commons.

MÅNDAG den 28 SEPTEMBER, KL 18.00
Édith Piaf – den lilla sångerskan med den stora rösten

Gunilla Eriksson, frankrikekännare och omtyckt föreläsare, berättar om Édith Piaf – en av Frankrikes främsta och mest populära sångerskor. Av hennes många sånger är nog ”La vie en rose” och “Non, je ne regrette rien” de mest älskade.

I år är det 100 år sedan Édith Piaf föddes, något som kommer att uppmärksammas världen över. Hennes tragiska livsöde rör och berör fortfarande.

Vi serverade ett glas vin eller öl till en god smörgås. Närvarolotteri.
Entréavgift 100 SEK per person.

—&&&—

MÅNDAG den 26 OKTOBER, KL 18.00
Blommande kulturmarker i vår närhet

Floravård. Foto: Föreningen för Kulturmark.

Floravård. Foto: Föreningen för Kulturmark.

Stina Andersson, arkeolog och tidigare antikvarie vid Stadsmuseet, är en av eldsjälarna i Föreningen för Kulturmark, som värnar om det öppna kulturlandskapet och de spår som minner om människornas verksamhet under tusentals år. De vårdar gravrösen och stenåldersplatser, röjer bort sly och buskar och ser till att det finns blommande slåtterängar. Vi fick tips på intressanta vandringar och utflyktsmål i kulturlandskapet.

Vi serverade ett glas vin eller öl till en god smörgås.
Entréavgift 100 SEK per person.

—&&&—

MÅNDAG den 30 NOVEMBER, KL 18.00
De första judarna i Sverige

 Pontus Fürstenberg, porträtt i olja av Ernst Josephson.

Pontus Fürstenberg, porträtt av Ernst Josephson. Foto från Wikimedia Commons.

Allan Garellick är en lysande föreläsare om antikens och bibelns historia. Denna gång kom fokus att ligga på judarnas betydelse för vårt land och vår stad. Ett aktuellt ämne efter tv-serien om Aarons nya värld.

Stora donationer från judiska familjer som Pineus, Magnus, Mannheimer och Fürstenberg har betytt mycket för staden Göteborg, inte minst för tillkomsten och utvecklingen av de stora kulturinstitutionerna.

Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås. Närvarolotteri.
Entréavgift 100 SEK per person.

ANMÄLAN:
Ring i god tid för att anmäla deltagande. Vi stänger telefonerna torsdag kväll före programdagen, som alltid infaller på en måndag.

Ring vår klubbmästare Inger Rignelltelefon 073-267 04 34 eller mejla till: inger.rignell@gmail.com