Söderberg & Segerstedt – okt 2012

Den 1 oktober 2012 var ämnet för kvällens föredrag ”Hjalmar Söderberg och Handelstidningen”. Professor emeritus Nils O. Sjöstrand belyste relationen mellan Hjalmar Söderberg och Handelstidningens huvudredaktör Torgny Segerstedt på ett livfullt och engagerande sätt.

Läs gärna om filmen ”Dom över död man” av Jan Troell. Kurt Mälarstedt – som även har skrivit biografin över Jan Troell – har på sin blogg ”Kurt Mälarstedt” sammanfattar sina intryck efter specialvisningen av filmen för Stiftelsen Torgny Segerstedt; klicka på länken  http://www.malarstedt.se                                  
Premiärvisning i Sverige var den 7 december 2012 på ett flertal platser i landet.

På en fråga om vilka noveller, som professor Sjöstrand särskilt skulle vilja framhålla förutom de mycket välkända ”Kyssen”, ”Det blå ankaret” och ”Pälsen”, kommer här några förslag till läsning:

Ur ”Samtidsnoveller” (Libers förlag): Rugg,  Spelarna, Kyrkoherdens kor, Generalkonsulns middagar (sex berättelser), Främlingarna, Blom, Kinesen, Oskicket, Det mörknar över vägen, En grå väst eller rättvisan i München, Så sant mig Gud hjälpe, Åge, Aprilviolerna, Kyrkogårdsarabesk och Misstagssonaten.

Ur ”Historietter”: Sotarfrun, Kyrkofadern Papianus och Gycklaren. Egentligen är det mesta ur ”Historietter” läsvärt.

Hjalmar Söderberg publicerade sina över 70 noveller i olika tidskrifter och i dagspressen. I bokform finns förutom ”Historietter” (1898) även ”Främlingarna” (1903), ”Det mörknar över vägen” (1907), ”Valda sidor” (1908), ”Den talangfulla draken” (1913) och ”Resan till Rom” (1929).

Professor em. Nils O. Sjöstrand talade om Hjalmar Söderberg – hans liv och författarskap – och samarbetet med Torgny Segerstedt. Foto: Eskil Malmberg

Läs mer om Hjalmar Söderbergs liv och författarskap på Söderbergsällskapets hemsida: http://www.soderbergsallskapet.se/

eller på Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Hjalmar_S%C3%B6derberg