Kulturaftnar – våren 2017

MÅNDAG DEN 30 JANUARI, KLOCKAN 18.00

Sopraner-Tenorer-Dirigenter – Konserthusens stora stjärnor

peter-schele-sr

Peter Schéle – sommarvärd 2013 – berättar om intressanta personer,
som han mött i musikens värld. Foto från Sveriges Radio.

Än en gång får vi tillfälle att njuta av Peter Schéles minnen från tiden som programredaktör och marknadschef vid först Göteborgs och sedan Stockholms konserthus. Ingen kan som han med humor och berättarglädje låta oss få en inblick i vad som skedde utanför rampljuset. Vilka historier kom aldrig utanför konserthusets väggar? Vad kommer Peter att avslöja?

Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås.

ANMÄLAN:

Ring eller mejla i god tid för att anmäla deltagande. Vi stänger telefonerna torsdagskväll före programdagen, som alltid infaller på en måndag.

Ring till Inger Rignell 073-267 04 34 eller mejla: Inger Rignell

Tag gärna med jämna pengar. Avgiften är 100 SEK.

————————————————————————————————————–

MÅNDAG DEN 27 FEBRUARI, KLOCKAN 18.00

Årsmöte.

 Behövs byggnadsminnen? 

manniskor-minnen

”Människor & Minnen – om byggnadsminnen i västra götalands län.”
Lena Emanuelsson från Kulturenheten vid Länsstyrelsen
berättar om några byggnadsminnen och om hur boken kom till.

Efter årsmötesförhandlingarna får vi möta byggnadsantikvarie Lena Emanuelsson, som arbetar på länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Uppgifterna där är bland annat att tillvarata kulturarvet i den fysiska planeringen och besluta om byggnadsminnen. Lena berättar om hus, människor och minnen. Vad betyder byggnadsminnen för oss i vår region? Hur kan vi ta tillvara på våra minnen?

Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås.

ANMÄLAN:

Ring eller mejla i god tid för att anmäla deltagande. Vi stänger telefonerna torsdagskväll före programdagen, som alltid infaller på en måndag.

Ring till Inger Rignell 073-267 04 34 eller mejla: Inger Rignell

Tag gärna med jämna pengar. Avgiften är 100 SEK.

—————————————————————————————————————-

MÅNDAG DEN 27 MARS, KLOCKAN 18.00

Sjukhusspionen i Göteborg – Vad är sanningen bakom?

svante-winqvist-2012

Svante Winqvist berättar om ”Sjukhusspionen i Göteborg – en hemlig historia”.
Foto: Eskil Malmberg.

Civilekonom Svante Winqvist, tillika Jaktslottets revisorssuppleant, arbetade nära sjukhusspionen när hela historien briserade 1975. Det påstods att Säkerhetspolisen hade, via en agent placerad inom Göteborgs sjukvårds-förvaltning, spionerat på anställda, främst personal vid Sahlgrenska sjukhuset. Motivet uppgavs vara, att undersöka kopplingar mellan vissa sjukvårds-anställda och utländska terrororganisationer. Svante berättar om vad som egentligen hände.

Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås.

ANMÄLAN:

Ring eller mejla i god tid för att anmäla deltagande. Vi stänger telefonerna torsdagskväll före programdagen, som alltid infaller på en måndag.

Ring till Inger Rignell 073-267 04 34 eller mejla: Inger Rignell

Tag gärna med jämna pengar. Avgiften är 100 SEK.

————————————————————————————————————–

MÅNDAG DEN 24 APRIL, KLOCKAN 18.00

Vanartiga fickor – Vad arkiven berättar

de-besvarliga-framsida-omslag
”De besvärliga – Skyddshemmets vanartiga flickor” av Louise Lindblom.

Fil.mag. och gymnasielärare Louise Lindblom kom 2016 ut med boken ”De besvärliga – skyddshemmets vanartiga ickor. I GP skrev recensenten följande; Genom gedigen forskning och grävande i arkiv har Louise Lindblom gjort det möjligt för oss att få en bild av de omhändertagna och deras liv. Louise beskriver Lingatans skyddshem, som öppnades av Göteborgs stad 1922 och vilket öde enskilda fickor gick till mötes.

Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås.

ANMÄLAN:

Ring eller mejla i god tid för att anmäla deltagande. Vi stänger telefonerna torsdagskväll före programdagen, som alltid infaller på en måndag.

Ring till Inger Rignell 073-267 04 34 eller mejla: Inger Rignell

Tag gärna med jämna pengar. Avgiften är 100 SEK.

———————————————————————————————————–

Reservera redan nu följande tre Kulturaftnar under hösten 2017:

  • Måndag den 25 september 2017  kl. 18.00.
  • Måndag den 30 oktoberber 2017 kl. 18.00.
  • Måndag den 27 november 2017   kl. 18.00.