Hvitfeldtsgatan

Hvitfeldtsgatan vid Kaserntorget. Foto: WikiCommons

Hvitfeldtsgatan vid Kaserntorget. Foto: Wikimedia Commons.

är en gata i stadsdelen Inom Vallgraven i centrala Göteborg. Den är cirka 260 meter lång och sträcker sig i väster från ArsenalsgatanKungshöjd.

Vid gatans högsta del ansluter trapporna från Luntantugatan. Därefter korsar gatan Kungshöjdsgatan och fortsätter vidare österut till hörnet av Arkitekt-gatan och Södra Larmgatan.

Gatan fick sitt namn 1904 i samband med det kvarter av bostadshus som uppfördes då och efter närheten till Hvitfeldtsplatsen, som fick sitt namn 1883. Vid Hvitfeldtsplatsen 6 låg Högre Latinläroverket, ”Gamla Latin”, invigt den 23 september 1862.

Namnet ”Hvitfeldt” kommer självfallet från en av Göteborgs stads stora donatorer – Margareta Huitfeldt – vars namn mest är förknippat med en av hennes donationer: Hvitfeldtska gymnasiet.

Vid Hvitfeldtsgatan 2 A bodde under sin uppväxt vår medlem och ledamot av valkommittén, Lennart Hagelberg.

Källor:

• ”Göteborgs Gatunamn : 1621 t o m 2000”, 4:e upplagan, redaktör Greta Baum, Tre Böcker Förlag, Göteborg 2001. ISBN 91-7029-460-7, s. 137.

• ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”, redaktör Gudrun Lönnroth, utgiven av Göteborgs stadsbyggnadskontor & Göteborgs stadsmuseum 2003. ISBN 91-89088-12-3, s. 327.

• ”Göteborg, Partille och Mölndals Gatukalender”, Otto Asphem, Göteborg 1979, avsnitt ”H”.

Hvitfeldtsgatan i Göteborg, hitta.se.

* Hvitfeldtsgatan i Göteborg, Svenska gator.

/emg 2014-10-03