Välkommen till Drottning Kristinas Jaktslott!

Eva F.

Eva Flyborg är föreningens ordförande sedan 2018. Foto: Anna Sigvardsson.

Här kommer en hälsning från föreningens ordförande Eva Flyborg:

Bästa Jaktslottsvänner!

Först och främst vill jag önska Er alla välkomna hit till vår hemsida!

Våra kulturaftnar har varit fulltecknade, föreningens ekonomi är stark och huset är väl underhållet. Dessutom är det många som hyr vårt hemtrevliga hus och gärna kommer tillbaka.

Vår förening bjuder på föredrag av hög klass och en eller annan överraskning. Föreningens Kulturpris kommer att delas ut till hösten i en förnyad form.

Min förhoppning är, att alla skall trivas i vår ideella och allmännyttiga förening, gärna besöka kulturaftnarna och känna att Jaktslottet är som ett andra hem.

Eva Flyborg
Ordförande

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Drottning Kristinas Jaktslott från trädgården. Foto: Helio Duarte

Drottning Kristinas Jaktslott från trädgården.
Foto: Helio Duarte

DROTTNING KRISTINAS JAKTSLOTT har adressen Otterhällegatan 16  och är beläget i stadsdelen Inom Vallgraven i centrala Göteborg.

DROTTNING KRISTINAS JAKTSLOTT förvaltas av den ideella och allmännyttiga Kulturminnesföreningen Otterhällan. Den 7 september 1971 bildades föreningen av  några kulturintresserade personer.

Det är alltså mer än 47 år sedan Drottning Kristinas Jaktslott invigdes på sin nuvarande tomt. I september 2012 hade vi vårt jubileum för Jaktslottet och i oktober samma år var det premiär för vår Hemsida.

Redan i november 1971 antogs föreningens stadgar, vilka senast reviderades den 26 februari 2018. I portalpragrafen anges, att ”föreningen har till syfte, att utan vinstintresse vårda och underhålla fastigheten Drottning Kristinas Jaktslott, samt väcka intresse hos allmänheten och sprida kunskap om stadens kulturminnen”.

På vår hemsida informerar vi om vår verksamhet i kulturminnesföreningen – vad vi har gjort, vad vi gör och vad vi planerar att göra. Vi berättar även en del om husets och områdets brokiga och spännande historia.

Här informerar vi också om vilka möjligheter det finns, att hyra Drottning Kristinas Jaktslott för privata arrangemang.

 

Annonser