Välkommen till Drottning Kristinas Jaktslott!

 Margita Björklund, Foto: Lisa Björklund

Ordförande Margita Björklund. Foto: Lisa Björklund.

Här kommer en hälsning från föreningens ordförande Margita Björklund:

Bästa Jaktslottsvänner!

Först och främst vill jag önska Er alla välkomna hit till vår hemsida!

Våra kulturaftnar har varit fulltecknade, föreningens ekonomi är stark och huset är väl underhållet. Dessutom är det många som hyr vårt hemtrevliga hus och gärna kommer tillbaka.

Vår förening bjuder på föredrag av hög klass och en eller annan överraskning. Självklart utdelas föreningens Kulturpris traditionsenligt i maj.

Min förhoppning är, att alla skall trivas i vår ideella och allmännyttiga föreningen, gärna besöka kulturaftnarna och känna att Jaktslottet är som ett andra hem.

Margita Björklund
Ordförande

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Drottning Kristinas Jaktslott från trädgården. Foto: Helio Duarte

Drottning Kristinas Jaktslott från trädgården.
Foto: Helio Duarte

DROTTNING KRISTINAS JAKTSLOTT har adressen Otterhällegatan 16  och är beläget i stadsdelen Inom Vallgraven i centrala Göteborg.

DROTTNING KRISTINAS JAKTSLOTT förvaltas av den ideella och allmännyttiga Kulturminnesföreningen Otterhällan. Den 7 september 1971 bildade flera intresserade personer Kulturminnesföreningen.

Det är nu mer än 40 år sedan Drottning Kristinas Jaktslott invigdes på sin nuvarande tomt. I september 2012 hade vi vårt jubileum för Jaktslottet och i oktober samma år var det premiär för vår Hemsida.

Redan den 23 november 1971 antogs föreningens stadgar. I portalpragrafen anges, att ”föreningen har till syfte att utan vinstintresse förvärva och förvalta kulturhistoriskt intressanta byggnader inom centrala staden i Göteborg samt hos allmänheten väcka intresse och sprida kunskap om desamma”.

På vår hemsida informerar vi om vår verksamhet i kulturminnesföreningen – vad vi har gjort, vad vi gör och vad vi planerar att göra. Vi berättar även en del om husets och områdets brokiga och spännande historia.

Här informerar vi också om vilka möjligheter det finns, att hyra Drottning Kristinas Jaktslott för privata arrangemang.

 

Annonser