Välkommen till Drottning Kristinas Jaktslott!

 

 
Eva F.

Eva Flyborg är föreningens ordförande sedan 2018. Foto: Anna Sigvardsson

Här kommer en hälsning från föreningens ordförande Eva Flyborg:

Bästa Jaktslottsvänner!

Först och främst vill jag önska Er alla välkomna hit till vår hemsida! Jag önskar er också välkomna till vårt Jaktslott på Otterhällan, mitt i centrala Göteborg. Huset har delar från 1700-talet och tillhör de allra äldsta bevarade husen i vår stad.

Huset var rivningshotet, men räddades av dådkraftiga människor och en av stadens byggherrar, som köpte och skänkte huset mot löfte om bevarande.

Detta var redan i början av 1970-talet och således för över 50 år sedan. Genom åren har mången god Göteborgare avnjutit en våffla med sylt och grädde samt en kopp kaffe i vårt trevliga hus. Kanske kommer det snart igen…

Våra kulturaftnar har varit fulltecknade, styrelsen arbetar oförtrutet med att reparera, underhålla och utveckla både verksamheten och vårt fina hus. Det är numera många, som hyr vårt hemtrevliga hus och gärna kommer tillbaka.
Se vidare här på hemsidan för prisuppgifter.

Vår förening bjuder också på föredrag av hög klass med mycket varierande föredragshållare och en eller annan överraskning. Föreningens Kulturpris delades år 2019 ut till Viveca Lärn då ”hennes mustiga, fantasifulla och färgstarka beskrivningar av karaktärer och miljöer i och kring hemstaden Göteborg – under olika tidsepoker – ger en fin bild av det Göteborg som var och är”.

Min förhoppning är, att alla skall trivas i vår ideella och allmännyttiga förening, gärna besöka våra kulturaftnar och hyra vårt lilla jaktslott till kalas, bröllop, fest, dop, examen, julfest och begravning. Livet bjuder på många tillfällen att komma samman. I vårt hus trivs vi tillsammans och hjälper samtidigt till att bevara ett av våra allra äldsta hus i Göteborgs innerstad.

Välkomna!

Eva Flyborg
Ordförande

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Drottning Kristinas Jaktslott från trädgården. Foto: Helio Duarte

Drottning Kristinas Jaktslott från trädgården.
Foto: Helio Duarte

DROTTNING KRISTINAS JAKTSLOTT har adressen Otterhällegatan 16  och är beläget i stadsdelen Inom Vallgraven i centrala Göteborg.

DROTTNING KRISTINAS JAKTSLOTT förvaltas av den ideella och allmännyttiga Kulturminnesföreningen Otterhällan. Den 7 september 1971 bildades föreningen av  några kulturintresserade personer.

Det är alltså över femtio år sedan Drottning Kristinas Jaktslott invigdes på sin nuvarande tomt. I oktober 2011 var det premiär för vår Hemsida och i december 2021 hade vi vårt 50-årsjubileum för Jaktslottet 

Redan i november 1971 antogs föreningens stadgar, vilka senast reviderades i februari 2018. I portalpragrafen anges, ”att föreningen har till syfte, att utan vinstintresse vårda och underhålla fastigheten Drottning Kristinas Jaktslott, samt väcka intresse hos allmänheten och sprida kunskap om stadens kulturminnen”.

Här på vår hemsida informerar vi om vår verksamhet i kulturminnes-föreningen – vad vi har gjort, vad vi gör och vad vi planerar att göra. Vi berättar även en del om husets och områdets brokiga och spännande historia.

Här informerar vi också om vilka möjligheter det finns, att hyra Drottning Kristinas Jaktslott för privata arrangemang.

fb

Kulturminnesföreningen Otterhällan finns sedan 2019 även på Facebook.

Följ oss gärna – klicka: Drottning Kristinas Jaktslott – Kulturminnesföreningen Otterhällan.

 Läs gärna en artikel om oss på Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kulturminnesföreningen_Otterhällan