7 c. En historisk skröna

Sedan tidigare finns ”Drottning Kristinas Jaktslott” på Wikipedia där husets spännande historia beskrivs i ord och bild. Bland annat kan man läsa om den hemliga gången:

Drottning Kristinas Jaktslott på sin ursprungliga plats vid Övre Kyrkogatan och Södra Liden. Från källaren skulle det ha funnits en hemlig gång till Kommendantsbostaden – nuvarande Länsresidenset. Foto: Göteborgs Stadsmuseum.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Ett rykte gjorde länge gällande, att det skulle ha funnits en hemlig gång mellan ”Drottning Kristinas Jaktslott” och kommendantbostaden – nuvarande Länsresidenset – vid Otterhällan, där överste Drakenberg bodde vid sina besök i Göteborg. Överste Börje Drakenberg hade avancerat till chef för Älvsborgs regemente och kommendant vid Bohus fästning, där han hade sin fasta boning.

Göteborgskännaren doktor Maja Kjellin framhöll, att Drakenberg ”har väl förmodligen haft detta hus som uppehållsort vid sina besök i staden. Påståendet att det skulle ha funnits en hemlig gång mellan ”jaktslottet” och kommendantbostaden på Otterhällan, har ej kunnat bekräftas, men är således ej alls otroligt”.

Då källaren frilades i samband med flyttningen, visade det sig emellertid, att det inte fanns några synliga spår av någon hemlig gång. Den hade väl helt enkelt ”gått upp i rök…”.

Källa:
* de Vylder-Lehmann, Marie-Louise: ”Drottning Kristinas jaktslott” på Otterhällan i Göteborg: bidrag till dess historia och räddning för framtiden. Byggnadsfirman Anders Diös. Uppsala 1975. Libris 1034821.

/emg