Inga-Britt Fredholm till minne

Inga-Britt Fredholm, hedersledamot Kulturminnesföreningen Otterhällans hedersledamot Inga-Britt Fredholm på Jaktslottet. Foto: Lisa Björklund.

Inga-Britt Fredholm, hedersledamot i Kulturminnesföreningen Otterhällan.
Foto: Lisa Björklund.

Vår hedersmedlem, Inga-Britt Fredholm, avled lördagen den 29 mars 2014. Hon var född den 25 april 1923 och var under många år aktiv som medlem inom Kulturminnesföreningen Otterhällan.

Hedersordförande Ingmar Hasselgréen Mannerstierna höll ett kort tal till hennes minne vid föreningsmötet den 31 mars. Han erinrade därvid bland annat om Inga-Britt Fredholms stora förtjänster för föreningen, då hon varje år anordnat ett program om Evert Taube i anslutning till dennes födelsedag den 12 mars.

Taubesällskapets tidigare ordförande Göran Gynne har skrivit minnesord om Inga-Britt Fredholm på sällskapets hemsida.

I minnesrunan, införd i Svenska Dagbladet den 26 april 2014 och några dagar senare i Dagens Nyheter, tecknar vår ordförande Margita Björklund och Ingmar Hasselgréen Mannerstierna bilden av författaren och sekreteraren, fru Inga-Britt Fredholm, född Pütter. Hon sörjs närmast av sin tvillingbror Hans med familj, övrig släkt och många vänner.

Inga-Britt Fredholm föddes i Kungsladugård och hade sin anknytning även till Örgryte där hennes farfar uppfört den stora Villa Daltorp, som gav namn åt Daltorpsgatan i Böö. Farfar Gustav Adolph Friedrich E. Pütter var grosshandlare i Göteborg. Med tyska släktrötter på såväl mödernet som fädernet flyttade hon som späd med familjen till Berlin. Där fick hon sin grundutbildning i fina tyska flickskolor.

Familjen återvände 1934 till Göteborg och Inga-Britt fortsatte sin skolgång i den anrika Mathilda Halls skola och kom så att bli helt tvåspråkig. Som utbildad sekreterare anställdes hon vid Nationernas Förbund i Genève. Där var hon bland annat medarbetare till Gunnar Myrdal.

Inga-Britt Fredholm var gift med ingenjör Gösta Fredholm, född 1908 i Uppåkra församling i dåvarande Malmöhus län,  från 1954 och till dennes död i Göteborg 1959.

Inga-Britt Pütter, cirka 1950

Inga-Britt Pütter, cirka 1950. Foto från Anette Brovalls fotoarkiv.  

Åter i Göteborg blev hon av direktör Orvar Jansson anställd som sekreterare vid Park Aveny Hotel, som en service till många av hotellets världsberömda gäster. Där mötte hon 1962 Evert Taube och hon kom att bli hans litterära sekreterare i tio år. Hon gjorde arbetsresor tillsammans med honom till Antibes och följde 1964 med honom på resan till Argentina. Om denna tidspriod har hon skrivit:

Evert Taube, 1953, Foto: K. W. Gullers

Evert Taube, 1953, Foto: K. W. Gullers

”Tänk, inspirera herr Andersson”: glimtar från mina arbetsår med Evert Taube”, Sällskapet Astri & Evert Taubes vänner, Farsta 1990, ISBN 91-7970-972-9, Libris 7678659.

Inga-Britt Fredholm medverkade tillsammans med Astri Taube i en bok om Evert Taube:

”Vid tiden för Astri och Apollon: okända dikter och berättelser”, Bonnier, Stockholm 1964, Libris 1246736.

Hon har även givit ut två bildbiografier om Evert Taube:

”När jag var en ung caballero: en bildbiografi”, Bonniers folkbibliotek, Stockholm 1970, ISBN 99-0133706-2, Libris 2818173.

”Kom i min famn: Evert Taube 1920-1971 : en bildbiografi”, Bonnier, Stockholm 1972, ISBN 91-0-037701-5, Libris 7143753.

Vidare har Inga-Britt Fredholm medverkat vid utgivandet av flera av Taubes senare verk. Hon sammanställde även Evert Taubes samlade berättelser:

* ”Än spelar Pan: berättelser”, (1965), Libris 1933575

* ”Stockholmsmelodi: en antologi”, (1965), Libris 676068

* ”Samlade berättelser med tillhörande visor och ballader. 1, Jag kommer av ett brusand’ hav : från tecknar- och målartiden, 1”, (1966), Libris 8081182

* ”Samlade berättelser med tillhörande visor och ballader. 2, På kryss med Ellinor ; Många hundra gröna mil ; Från tecknar- och målartiden. 2”, (1966), Libris 8081176

* ”Samlade berättelser med tillhörande visor och ballader. 3, I najadernas gränd ; Ur Strövtåg i Ranrike”, (1966), Libris 8081178

Inga-Britt Fredholm vid öppnandet av ”Evert Taubes värld” på Liseberg den 26 april 2008. Foto: Erik Abel, Scanpix.

* ”Samlade berättelser med tillhörande visor och ballader. 4, De fyra vindarnas gata ; Västlig horisont”, (1966), Libris 8081175

* ”Samlade berättelser med tillhörande visor och ballader. 5, Ur Septentrion ; Ur Och skulle det så vara ; Vallfart till Trubadurien och Toscana”, (1967), Libris 8081177

* ”Samlade berättelser med tillhörande visor och ballader. 6, Svarta tjurar ; Berättelser under ett fikonträd”, (1967), Libris 8081179

* ”Samlade berättelser med tillhörande visor och ballader. 7, Don Diego Karlsson de la Rosas roman”, (1967), Libris 8081180

* ”Samlade berättelser med tillhörande visor och ballader. 8, Återkomst ; Ur Guatemala ; Vid tiden för Astri och Apollon”, (1967), Libris 8081181

* ”Sol och vår: ballader, visor och dikter med musik av författaren”, (1967), Libris 1325218

Evert Taube, 1961. Foto: Arne Schweitz:Scanpix

Evert Taube, 1961. Foto: Arne Schweitz, Scanpix.

* ”Strand och hav i öst och väst: dikter från Sveriges kuster”, (1976[1974]), ISBN 91-0-039026-7, Libris 7144225

* ”Sol och vår: ballader, visor och dikter”, (1978[1967]), ISBN 91-0-033461-8, Libris 7143652

* ”Eldflugorna dansar: berättelser” (1978), ISBN 91-0-043724-7, Libris 7145916

* ”Ett sällsamt farväl: essay till Evert Taubes 103-årsdag”, (1993), Evert Taube-sällsk., 1993, s. 148-156, Libris 2043345


Georg Svensson, som var Evert Taubes förläggare på Bonniers, skrev i sina minnen bl.a. följande:
 
”Han hade också turen att på hotellet finna en skicklig sekreterare att diktera för, Inga-Britt Fredholm, som var en hängiven Taubebeundrare. Hon visade sig vara ett fynd, för denna dam hade också en redaktionell begåvning och en förmåga att ur Taubes enorma, men synnerligen oordnade arkiv av manuskript och brev vaska fram den ena boken efter den andra. Hennes verkliga bedrift var att redigera vår (Bonniers) urvalsupplaga av Taubes arbeten på prosa. Denna utgivning fastställde definitivt hans storhet också som prosaförfattare…” 
 

Förvärv till Göteborgs Universitetsbibliotek från Inga-Britt Fredholm har skett vid flera tillfällen, 1998, 1999 och 2001. De flesta brev och samtliga manuskript har placerats in i Taubearkivet och återfinns på respektive brevskrivare eller manuskript-titel.

Det material, som förts till Inga-Britt Fredholms papper, utgörs av arbetsmaterial och korrespondens kring Evert Taubes verk, meddelanden mellan Evert Taube och Inga-Britt Fredholm liksom tidningsklipp. Klippen har behållit Fredholms ämnesindelning. Materialet ingår i Evert Taubes arkiv.

Familjen Pütter förde i sitt släktvapen en brunn med valspråket ”Tief und klar” (Djup och klar). Den devisen genomsyrade också Inga-Britt Fredholms hela liv och gärning.

Dödsannonsen för Inga-Britt Fredholm publicerades i Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten den 3 april 2014. Där fanns en dikt av Evert Taube som lyder:

Med vilken ömhet man kan famna minnen

som, om de kläds i ord, står sorgset blyga

och liksom vädjar milt till våra sinnen

att åter in i tystnaden få smyga.

Vi bevarar ett ljust minne av Inga-Britt Fredholms liv och gärning.

/emg

Se även: Inga-Britt Margareta Fredholm, http://www.skbl.se/sv/artikel/IngaBrittFredholm, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Eskil Malmberg), hämtad 2020-10-10.