Förtjänstmedalj till Hélio Duarte

Hélio Duarte, Foto - Eva Fadeel

Hélio håller tacktal när han har fått Förtjänstmedaljen av Riksantikvarieämbetet 2013.
Foto: Eva Fadeel.

Riksantikvarieämbetet delade den 6 november 2013 ut årets förtjänstmedalj till vår medlem Hélio Richardo Duarte. Hélio är initiativtagare till sajten ”Göteborgs Historia”, som med foton, bilder, anekdoter, artiklar, föredrag, studiebesök och stadsvandringar sprider kunskap om Göteborgs kulturarv. Läs mer på Göteborgs Historia. Hélio har även en Facebookgrupp med nästan tre tusen medlemmar.

Riksantikvarieämbetets motivering är: ”Hélio Duarte får medaljen för arbetet med att sprida kunskap om Göteborgs kulturhistoria och oförtrutet inspirera unga som äldre att berätta en mångfacetterad historia på ett nydanande och gränsöverskridande sätt”.

”Utan historia har man ingen identitet. Obrigado!”, sa en rörd Hélio Duarte när han fick ta emot medaljen av riksantikvarien Lars Amréus.

Hélio Duarte är född 1958 i Lissabon, men nu är hans hemstad Göteborg sedan många år.

Läs information från Riksantikvarieämbetet den 6 november 2013: ”Passionerad göteborgsprofil får förtjänstmedalj”.

Förslagsmotivering: Motivering till förslag för förtjänstmedalj.

Läs om Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj: Förtjänstmedalj.

Läs artikel från den 6 november 2013 av Lars-Ove Johansson i Göteborgs-Posten: ”Göteborgsprofil fick förtjänstmedalj”.