Södra Liden – från en förliden tid

Södra Liden 26 med Drottning Kristinas Jaktslott 1929. Göteborgs stadsmuseum. Foto: A.Lindskog.

Södra Liden 26 med Drottning Kristinas Jaktslott till vänster i bild. Göteborgs stadsmuseum (GSM), 1929. Foto: A.Lindskog.


Under jubileumsåret 2012 påbörjades en miniserie i ”Slottsnytt” om gator och lider på Otterhällan. Först ut var Käppslängareliden, som förbinder Otterhällegatan med Kungsgatan, och därefter kom artiklar om Kungsgatan och det näraliggande Lilla Torget. Turen har nu kommit till Södra Liden där Dottning Kristinas Jaktslott var beläget på nummer 26 före flytten 1972 till den nya tomten vid Otterhällegatan och Västra Liden.
Södra Liden 25, Otterhällan, foto - GSM 1959

Södra Liden 25 med Jaktslottet till höger i bild. Foto: GSM, 1959.

Södra Liden” var en gata på Otterhällan och den är numera igenlagd – även om det finns kvar spår av den. Den kullerstensbelagda gatan sträckte sig från Kungsgatan i söder till Norra Liden i norr – från 1930-talet och till upphörandet på 1970-talet. Dess äldre tvärgator var ”Öfra Kyrkogatan” och Otterhällegatan i öster samt Telegrafgatan i väster. Södra Lidens norra del fick ett nytt namn 1932, då Skräddaregatan (från 1861) fick ett nytt läge.

På ”Plan Charta öfver Götheborgs Stad” från 1812 återfinns namnet ”Södra Liden” för första gången. Det kommer av gatans sträckning åt söder från toppen av Stora Otterhällan. Andra beteckningar har varit: SöderLiden (1804) och Sörliden (1815) samt Sörlidsgatan (1852). År 1875 hette gatan åter Sörliden och sträckningen beskrivs som ”från Hästbacken [Kungsgatan] upp åt Otterhälleberget”. År 1899 var sträckningen ”från Kungsgatan vid f.d Artillerilasarettet uppför Stora Otterhälleberget till Stora Badhusgatan” – alltså över hela berget. År 1900 var gatan 214 meter lång och hade en medelbredd av 7,4 meter.

Det som återstår av Södra Liden sett från Otterhällegatan mot Kungsgatan fyrtio år efter raserandet.

Resterna av Södra Liden sett från Otterhällegatan fyrtio år efter utplånandet.

Byggnadsfirman Ander Diös övertog 1969 fastigheten på Kungsgatan 12-Södra Liden 30. Nuvarande fastighetsbeteckning är kvarteret Käppslängaren 61:11. År 1971 lät man riva denna liksom grannfastigheterna 14 och 16. Därefter uppfördes det nuvarande affärs- och kontorshuset efter ritningar av Semrén Arkitektkontor. Detta hus stod klart 1973.

Efter 1972 upphörde ”Södra Liden” som gata efter ändring i stadsplanen. Resterna av den sydligaste delen av ”Södra Liden” till Kungsgatan kan beskådas i form av en öppning mellan husen vid Kungsgatan 10 och Kungsgatan 12 – upp mot Otterhällegatan. Nere i berget korsas Kungsgatan just här av Götatunneln.

Det som återstår av Södra Liden - vy upp mot Otterhällan mellan husen på Kungsgatan 10 och 12.

Det som återstår av Södra Liden – vy upp mot Otterhällan mellan husen på Kungsgatan 10 och 12.

Källor:

* Göteborgs Gatunamn 1621-2000, Greta Baum, Tre Böcker Förlag, Göteborg 2001 ISBN 91-7029-460-7. s. 283.

* Göteborgs hjärta: En bok om människor, affärer och byggnader kring Kungsgatan, Del I : Kungsgatan, dess kvarter och omgivning från Carolus Rex till Västra Hamngatan, Sven Gulin, Olga Dahl, Maja Kjellin, Arvid Flygare, Bertil Nyberg, Göteborg 1977.

* Göteborg före grävskoporna – ett bildverk, R. Garellick, 2008, ISBN 91-630-5465-5. s. 208-209 (foton).

* Hus för hus i Göteborgs stadskärna, red. Gudrun Lönnroth, utgiven av Göteborgs stadsbyggnadskontor & Göteborgs stadsmuseum 2003, ISBN 91-89088-12-3. s. 421.

* Stora Otterhällan, Gustaf Bondesson, Tre Böcker Förlag, Göteborg 1998, ISBN 91-7029-365-1

Se även en artikel på Wikipedia: Södra Liden.