4. Jubileumskalender – Göteborg 2021

Vi är med i kalendariet för Göteborgs 400-års jubileum.

Föreningen medverkar den 4 juni kl 12-18. Huset öppnas då för 8 personer i taget.

Läs mer:  https://www.goteborg2021.com/event/drottning-kristinas-jaktslott/

Drottning Kristinas jaktslott. Foto: Pål-Nils Nilsson/WikiCommons

Göteborg fyller 400 år den 4 juni 2021


Se direktsändningen kl 15-17 och fira där du är! Det blir festligt, folkligt, högtidligt, göteborgskt och coronasäkert. 

Programmet är på svenska och du hittar sändningen på www.goteborg2021.comwww.youtube.com/goteborgs400arsjubileum och www.gp.se