5. Kulturpriset 2022

KULTURMINNESFÖRENINGEN OTTERHÄLLANS KULTURPRIS 2022 

Går till: Brittmo Bernhardsson 

MOTIVERING

Brittmo berättar för intresserade lyssnare på Jaktslottet om sitt spännande kulturliv.
Foto: Eskil Malmberg

Brittmo Bernhardsson känner vi som en engagerad och mångfasetterad kulturpersonlighet. Hon kan med fog kalla sig; författare, kulturhistoriker, årets Ada 2008, tidigare kulturchef och landshövdingefru på residenset i Göteborg och mycket mer därtill.  

Brittmos breda insatser för kultursverige, de många skrifterna, uppskattade föredragen, kulturgärningar i många organisationer, gör henne till en kulturens mångsysslare och berikare. Brittmos viktiga synliggörande av kvinnorna i kulturen, som Jenny Nyström och Astri Taube, sätter henne odiskutabelt på kulturkartan i Sverige. Att verka för att de som lätt förbigås är en sann god gärning och så viktigt för dem som inte bullrar högst.  

I Göteborg har hennes kulturella insatser i samband med renoveringen av residenset och inte minst det uppskattade och intressanta bokverket om de gömda och glömda landshövdingefruarna i Göteborg även satt henne på Otterhällans kulturella karta. 

För alla dessa kulturella gärningar i allmänhet och för residensets varsamma renovering och boken om landshövdingefruarna i synnerhet, tilldelas Brittmo Bernhardsson Kulturminnesföreningen Otterhällans Kulturpris 2022. Utdelningen sker den 20 september 2022.

Eva Flyborg, ordförande     Pehr Gärdhagen, vice ordförande 

Landshövdingeresidenset där Brittmo och Göte Bernhardsson residerade i tio år år från 1998. Foto:WikiCommons